Współpraca

 1. Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy I Szyi
  www.phnos.org.pl
  Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi jest interdyscyplinarną instytucją skupiającą specjalistów prowadzących opiekę nad chorymi z nowotworami głowy i szyi.
 2. Austriackie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani i Oddychających Przez Tracheostomę
  Prezes: Edeltraud Maly, Bahnstraße 48/10/03 A-2345 Brunn am Gebirge
  Stowarzyszenie członkowskie Europejskiej Konfederacji Laryngektomowanych (CEL)
  Tel. i Fax.: +43(0)2236 - 338 22, GSM: +43 (0)664 462 37 04
  e-mail: info@halsatmer.at    www.halsatmer.at
 3. Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela
  ul.Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz 
  tel. 668 824-884 
  www.laryngektomowani.strefa.pl
  e-mail: laryngektomowani1@wp.pl