Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Data opublikowania 17-02-2020 13:35

Tytuł projektu: \"Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim\"

O Programie: Projekt jest realizowany przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Osób z Nowotworami Głowy i Szyi.

Krótki opis projektu: Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest odpowiedzią na stały i bardzo znaczący wzrost zachorowalności na nowotwory głowy i szyi. Ta grupa chorób najczęściej diagnozowana jest w III i IV stadium zaawansowania, medycyna wówczas może zaoferować jedynie leczenie paliatywne, którego celem jest przedłużenie życia i poprawa jego komfortu. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów liczba nowych rozpoznań wzrosła w ostatniej dekadzie o 25% tj. z 8 694 do 10 801. Mapy Potrzeb Zdrowotnych, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, prognozują w latach 2015-2025 wzrost liczby zachorowań na nowotwory głowy i szyi o 10%. Autorem Programu jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. do 31.12.2020 r.

Główne cele:
1. objęcie grupy docelowej 7500 mieszkańców (3000 kobiet i 4500 mężczyzn) na terenie realizacji projektu bezpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyki wtórnej. Grupą docelową będą osoby w wieku produkcyjnym, u których istnieje podwyższone ryzyko NGiSz tj.: w wieku 40-65 lat, są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem. Do grupy objętej programem można włączyć również osoby z wskazanej grupy wiekowej, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z ww. objawów
2. objęcie pracowników placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działaniami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o NGiSz
3. kampania edukacyjna skierowana do grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka oraz wczesnych objawów NGiSz
4. realizacja programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu NGiSz, obejmującego spotkania chorych i ich rodzin z zespołami psychologiczno-socjalnymi
5. utworzenie i prowadzenie platformy współpracy pomiędzy interesariuszami (w tym m.in. lekarzami POZ, decydentami, organizacjami skupiającymi pacjentów z NGiSz)

Zgłoszenie do Programu:
– poprzez lekarzy POZ (zadaniem lekarzy POZ będzie kwalifikacja pacjentów ze swojej listy aktywnej do badań przesiewowych oraz edukacja)
– samodzielnie poprzez bezpośredni dotarcie do ośrodka specjalistycznego, w wyniku działań edukacyjnych (przy rejestracji wymagane będzie wypełnienie ankiety dot. czynników ryzyka). Rejestracja na badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00 pod numerem telefonu: 61 885 07 29 lub osobiście w Biurze Projektu, mieszczącym się przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu, I piętro, pok. 19.

Powrót do listy aktualności