Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Statut

Statut Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi znajduje się do pobrania w załączniku

Załączniki