Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Strona główna

STOWARZYSZENIE OSÓB Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI działa przy Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz przy Polskiej Grupie Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Jest organizacją powołaną w celu udzielenia wszelkiej pomocy osobom chorym na nowotwory głowy i szyi. Obejmuje swoim członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją.

Logo Funduszy Europejskich, Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Ministerstwa Zdrowia oraz Unii Europejskiej