Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Zaproszenie na rajd rowerowy

Data opublikowania 26-08-2021 10:36

VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

24.09.2021

 

Aktywność fizyczna oraz integracja społeczna pełni istotną rolę w procesie rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Dotyczy to szczególnie chorych po leczeniu nowotworów głowy i szyi. Ze wzglądu na powstałe zaburzenia funkcji układu oddechowego i mięśniowo-powięziowego oraz na zaburzenia mowy jako podstawowego narzędzia komunikacji, aktywne integrowanie się jest jednym z ważniejszych narządzi procesu rehabilitacji. Zmiany anatomiczne po leczeniu nowotworów głowy i szyi w obrębie twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani powodują często skrępowanie, wstyd związany ze swoim wyglądem, a tym samym wycofanie się z życia społecznego, zawodowego oraz ograniczenie aktywności fizycznej. Powoduje to znaczne obniżenie poczucia własnej wartości oraz jakości życia.

Dlatego w ramach VII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi wraz partnerami dniu 24.09.2021 zaprasza na integracyjny rajd rowerowy, w którym wezmą udział pacjenci, ich rodziny oraz lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i sportowcy.

Głównym celem rajdu jest zwrócenie uwagi, że mimo tak trudnego leczenia, które zaburza proces oddychania, mówienia, a nawet poruszania się, pacjenci mogą i powinni jak najszybciej wrócić do sprawności fizycznej oraz do pełnych kontaktów społecznych.

Program rajdu:

Przewidywany maksymalny dystans – około 17 km po drogach asfaltowych oraz leśnych.

14:00 – zbiórka uczestników przy Wielkopolskim Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 oraz odjazd nadwarciańską trasą rowerową w kierunku południowym.

Istnieje możliwość dołączenia do uczestników rajdu koło leśniczówki na Dębinie lub mostu kolejowego koło starego przęsła mostu kolejowego Luvena S.A. przy ulicy Karola Maya w Luboniu.

Około 16:00 – ognisko integracyjne w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie,

ul. Wodziczki 3.

ZAPRASZAMY

Powrót do listy aktualności