Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021.

Data opublikowania 23-12-2021 07:28

Wigilię Bożego Narodzenia 

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.     

Zapomnijmy o uprzedzeniach,       

otwórzmy pudła słodkich marzeń.   

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,     

 jak Trzej Królowie z dary swymi,   

 staną cicho za Twoim progiem, 

 by spełnić to, co dotąd było snami.     

 Ciepłem otulmy naszych bliskich   

 i uśmiechnijmy się do siebie.   

 Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, 

 niech w domach będzie Wam jak w niebie.

 

Zarząd Stowarzyszenia                            

Powrót do listy aktualności