Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Kontakt

Adres

STOWARZYSZENIE OSÓB Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Nr rachunku: Bank PKO SA 28 1240 1750 1111 0010 4386 3377