Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Cele i formy działania

  1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wspierania chorych na nowotwory głowy i szyi, pod względem leczniczym oraz rehabilitacyjnym;
  2. Organizowanie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin;
  3. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych dla chorych;
  4. Prowadzenie profilaktyki nowotworów głowy i szyi poprzez działalność edukacyjną i naukową;
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej (druk książek, czasopism, broszurek, ulotek, itp.).

Stowarzyszenie prowadzi współpracę ze wszystkimi, którzy chcą uczestniczyć w programie pomocy chorym z nowotworami głowy i szyi.

Powrót do zakładki "O Nas"