Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

Obejmuje członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Wersja HTML pliku "Deklaracja członkowska"

Poznań, ………………….

DEKLARACJA CZŁONKOWSKAZgłaszam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi


…….…………………………

podpis


Dane kontaktowe

Imię i Nazwisko ……………..…:……………………………

Telefon kom.:……………………………..

Telefon stacj.:……………………………..

e-mail: ……………………………………………..

Adres……………………………………………….Nr rachunku: m Bank 34 1140 2004 0000 3802 8345 6930

STOWARZYSZENIE OSÓB Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI działające przy Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest organizacją powołaną w celu udzielenia wszelkiej pomocy osobom chorym na nowotwory głowy i szyi. Obejmuje swoim członkostwem osoby chore na nowotwory głowy i szyi, ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją.


Cele i formy działania

  1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wspierania chorych na nowotwory głowy i szyi, pod względem leczniczym oraz rehabilitacyjnym;
  2. Organizowanie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin;
  3. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych dla chorych;
  4. Prowadzenie profilaktyki nowotworów głowy i szyi poprzez działalność edukacyjna i naukową;
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej (druk książek, czasopism, broszurek, ulotek, itp.).


Stowarzyszenie prowadzi współpracę ze wszystkimi, którzy chcą uczestniczyć w programie pomocy chorym z nowotworami głowy i szyi.


Kontakt:

Renata Uczułka, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, tel.: (61) 8850 484,
e-mail: renata.uczulka@wco.pl

Dr hab. Sławomir Marszałek, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
e-mail: marszaleksl@wp.pl

 
STOWARZYSZENIE OSÓB Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
www.stow-nowotworyglowyiszyi.pl

Nr rachunku: mBank 34 1140 2004 0000 3802 8345 6930
(61) 8855 929
www.stow-nowotworyglowyiszyi.pl
e-mail: zarzad@stow.nowotworyglowyiszyi.pl